Algemene voorwaarden

1. Algemeen 
1.1 Definities: onder “website” wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend de websites www.12Bcool.nl en www.12Bcool.com en bijhorende subpagina’s bedoeld.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen 12Bcool en de klant.
1.3 12Bcool heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen, zonder klanten hiervan specifiek op de hoogte te stellen.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
 
2. Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De prijzen die bij de artikelen op de website zijn aangegeven zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen.
2.2 12Bcool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in de website. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 12Bcool is te allen tijde bevoegd om orders met een onjuiste prijs niet uit te voeren, in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 3.2
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding op de website is weergegeven. Aanbiedingen gelden altijd alleen zolang de voorraad strekt. Zodra de prijs of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen.
2.4 Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat als u een bestelling heeft geplaatst voor artikelen waar -ná het plaatsen van uw bestelling- een aanbieding voor geldt, dat u geen aanspraak kan maken op de actieprijs.
2.5 12Bcool kan tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren. Prijzen worden echter na het bevestigen van een bestelling niet gewijzigd.
 
3. Bestellen en levering
3.1 Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat 12Bcool de bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is (zie hiervoor artikel 3.2). De gegevens in de bevestiging zijn bindend op het moment dat de bestelling uitgeleverd zal worden. Als u in de bevestigingsmail onjuistheden  vaststelt, dan dient u binnen 12 uur de juiste gegevens per e-mail op info@12bcool.nl aan ons door te geven. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verwerken van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u ons toestemming om voor dat doel uw gegevens beschikbaar te stellen aan partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw order (zie ook artikel 10).
3.2 De bevestigingsmail die door 12bcool wordt verstuurd, dient uitsluitend om weer te geven welke gegevens via de website geregistreerd zijn. Indien u na het plaatsen van een bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, bijvoorbeeld omdat u een onjuist e-mailadres heeft ingevoerd of omdat de dienstverlening van uw provider tijdelijk niet beschikbaar is, dan betekent dit niet dat geen bestelling is geplaatst. Indien u echter na 24 uur geen bevestiging heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via info@12Bcool.nl.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door 12Bcool van de bestelling. 12Bcool is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 48 uur onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant meegedeeld. Indien de klant na 48 uur na het plaatsen van de bestelling geen bericht heeft ontvangen dat de order niet geaccepteerd is, is in principe de overeenkomst tot stand gekomen. 12Bcool behoudt zich het recht voor om van deze bepaling af te wijken, indien zich na deze 48 uur omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven.
3.4 12Bcool levert alleen aan particulieren voor eigen gebruik.
3.5 Na de ontvangst van uw betaling zal 12Bcool ernaar streven om de bestelling binnen 48 uur verder af te handelen, met inachtneming van artikel 3.7.
3.6 12Bcool zal al het mogelijke doen om geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. U hebt in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of telefonisch te annuleren.
3.7 12Bcool heeft een maximale leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan u de koop kosteloos ontbinden.
3.8 12Bcool is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. De orderbevestiging die u per e-mail ontvangt is hierin bindend.
3.9 Bestellingen worden in principe via PostNL verzonden. Pakketten zijn traceerbaar in dit systeem.
3.10 De factuur wordt meegestuurd met de bestelling.

3.11 Het verzenden is op risico van de klant. Zoekgeraakte pakketjes bij PostNL is niet voor risico van 12Bcool.nl.
 
4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Op dit moment kunt u kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro.
b) PayPal: het te betalen bedrag kan online overgemaakt worden op onze PayPal rekening: info@12bcool.nl
c) iDeal. Indien u voor deze methode kiest komt u automatisch op de betaalpagina terecht.

d) Afterpay. U krijgt een faktuur van Afterpay. De betaling loopt via Afterpay.

4.2 Betaling van de bestelling dient altijd geheel vooraf te geschieden. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

4.3 Wanneer de bestelling niet binnen 6 dagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd.

5. Verzendkosten
5.1 De verzendkosten bedragen € 3,50 euro per bestelling bij binnenlandse adressen. Voor pakketten wordt € 6,95 gerekend. Voor alleen oorbelletjes wordt 1,50 aan bezorgkosten in rekening gebracht.
5.2 Bij ruilen of retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.
5.3 Bij een ruiling zal 12Bcool éénmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.
5.4 Wij versturen desgewenst (op verzoek) meerdere bestellingen tegelijkertijd. U dient hiervoor binnen 24 uur na de bestelling de ordernummers van de samen te versturen bestellingen per e-mail aan ons door te geven. 12Bcool streeft ernaar zoveel mogelijk aan deze verzoeken te voldoen, maar kan hier alleen aan voldoen als de orders nog niet afgehandeld zijn en het totale gewicht van de zending niet meer dan 10 kg bedraagt. U ontvangt van ons dan een bevestiging ter akkoord. Een verzoek tot samen versturen is alleen gehonoreerd na deze bevestiging.
 
6. Annuleren
6.1 De klant kan een bestelling annuleren, indien dit binnen 12 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail.
6.2 Indien u reeds een betaling heeft gedaan voor een bestelling die u annuleert, dan zal 12Bcool het bedrag terug betalen.
6.3 Annulering van een bestelling die door 12Bcool reeds verstuurd is, worden behandeld en afgewikkeld als een retour (zie artikel 7).
 
7. Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bieden we u de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 Ruilen en retourneren kan alleen nadat de klant de retour vooraf schriftelijk per e-mail bij 12Bcool heeft gemeld en nadat 12Bcool de retour per e-mail bevestigd heeft.
7.3 De portokosten en het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.
b) De te retourneren goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
d) Bij ruiling van een artikel neemt 12Bcool eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

 
8. Voorraad
De kleding die op de website wordt aangeboden is veelal uit voorraad leverbaar, echter uitsluitend tot het niveau van de beschikbare voorraad. Het kan echter voorkomen dat een artikel uitverkocht is. U wordt hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien u al betaald heeft, zal 12Bcool in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.
 
9. Klachten
Wij doen er alles aan om een perfect product en een goede service te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@12Bcool.nl.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen vergoed worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Houdt u er rekening mee dat de kleuren van artikelen, zoals op de website getoond, in werkelijkheid kunnen afwijken.
 
10. Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 12Bcool.
Wij gebruiken uw naam, adres en e-mailgegevens voor het verwerken van de bestelling. Van speciale acties, nieuwe collecties, verbeteringen van onze dienstverlening of ander nieuws houden we u graag op de hoogte en hiervoor gebruiken we uw e-mailgegevens. Indien u van ons geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan info@12Bcool.nl laten weten.
Wij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, met uitzondering van partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw order.
 
11. Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

12. Vragen, klachten en opmerkingen
U kunt contact opnemen op de volgende manieren;
 
www.12Bcool.nl
T.a.v. Henriëtte van der Horst
Zandvoortweg 193
3741 BE  BAARN
 
Email: info@12bcool.nl
Mobiel: 06-30629427
 
Kamer van Koophandel: 32123775
BTW nummer: NL 192699143 B01